Túi sơ cấp cứu Y tế loại C theo qui định tại thông tư 19

LH: 0862.119.114

Túi sơ cấp cứu y tế loại C là một trong ba loại túi sơ cấp cứu được quy định bởi Bộ Y tế trong Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 về quy định về túi sơ cứu tại nơi làm việc. Theo đó, các đơn vị, doanh nghiệp, cơ quan, trường học có số lượng người lao động từ 51 đến 150 người phải trang bị ít nhất một túi sơ cấp cứu loại C để chăm sóc sức khỏe và sơ cứu kịp thời cho người bị nạn trong trường hợp xảy ra tai nạn lao động hoặc bệnh tật.

preloader