CHẤT CHỮA CHÁY

Chất chữa cháy là những hóa chất được sử dụng để dập tắt hoặc kiểm soát các đám cháy khác nhau. Các chất chữa cháy có thể được phân loại theo dạng, nguyên lý và đối tượng chữa cháy. Một số chất chữa cháy thông dụng là bột khô, khí nén, bọt foam và nước. Mỗi loại chất chữa cháy có ưu và nhược điểm riêng, do đó cần lựa chọn phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

Chất chữa cháy

Bột chữa cháy ABC

18.000 

Chất chữa cháy

Foam chữa cháy 6%

33.000 
preloader