Túi cứu thương loại A gồm 27 danh mục vật tư như bộ y tế quy định tại TT19/2016

850.000 

Túi cứu thương loại A gồm 27 danh mục vật tư như bộ y tế quy định tại TT19/2016 là loại túi trang bị cho nơi làm việc có từ 25 người lao động trở lại. Túi phải được trang bị để đảm bảo an toàn cho người lao động trong các tình huống khẩn cấp

Còn hàng (có thể đặt hàng trước)

preloader