BÌNH CHỮA CHÁY ABC6

BÌNH CHỮA CHÁY ABC6 là loại bình chữa cháy bột khô đa năng, có thể dập được các đám cháy loại A, B, C và Điện. Bình có trọng lượng chất chữa cháy là 6kg, thời gian phun là 17-21 giây và phạm vi phun là 5-6m.

LH: 0862.119.114
preloader