Hình anh quần áo bảo hộ Bình An

LH: 0862.119.114
LH: 0862.119.114
LH: 0862.119.114
LH: 0862.119.114
LH: 0862.119.114

Quần áo bảo hộ

Quần áo bảo hộ Tinba 15

LH: 0862.119.114

Quần áo bảo hộ

Quần áo bảo hộ Tinba 10

LH: 0862.119.114

 

QUẦN ÁO BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Quần áo bảo hộ lao động là một trong những thiết bị bảo hộ quan trọng cho người công nhân. Trang phục bảo hộ lao động giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây hại như nhiệt độ cao, bụi bẩn, chất độc hại, vật sắc nhọn… Quần áo bảo hộ lao động cần phải có chất lượng tốt, thiết kế phù hợp và màu sắc dễ nhận biết. Trang phục bảo hộ lao động cũng phải tuân thủ các quy định về an toàn lao động của nhà nước và doanh nghiệp.

preloader