Đầu báo khói địa chỉ SIGA OSD

1.750.000 

Công nghệ cảm biến khói quang đa tiêu chí
Rộng 0,5 đến 4,36 %/ft. (1,6 đến 13,6 %/m) cản khói
Sử dụng hệ thống dây điện hiện có
Được liệt kê trong phiên bản thứ 7 của UL 268
Lập bản đồ thiết bị tự động
Lên đến 250 Tổng số Địa chỉ trên mỗi Vòng lặp
Hai cấp độ bù môi trường
Hai cấp độ cảnh báo máy dò bẩn
Hai mươi cài đặt trước báo thức
Năm cài đặt độ nhạy

preloader