Đầu báo khói địa chỉ thông minh – SIGA PD

1.285.000 

Đầu báo khói địa chỉ thông minh – SIGA PD là một loại đầu báo khói sử dụng cảm biến quang học để phát hiện sự xuất hiện của khói trong không khí.

preloader