HỆ THỐNG CHỮA CHÁY

Hệ thống chữa cháy là gì?

Hệ thống chữa cháy là một bộ phận quan trọng của công trình xây dựng, nhằm ngăn chặn và khống chế sự bùng phát và lan rộng của lửa. Hệ thống chữa cháy bao gồm các thiết bị, vật liệu và phương tiện để phát hiện, báo động, dập tắt và xử lý hậu quả của đám cháy. Hệ thống chữa cháy có thể được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau, như loại hình công trình, mức độ tự động hoá, nguồn nước cung cấp, phương pháp dập tắt và vị trí lắp đặt.

Hệ thống chữa cháy

Hệ thống chữa cháy khí CO2

LH: 0862.119.114
LH: 0862.119.114
preloader