Chuông báo cháy MB6-24/Edwards EST

LH: 0862.119.114

Chức năng:Báo cháy
Thương hiệu:Báo cháy Edwards – UTC
Model:MB6-24
Tiêu chuẩn:UL, FM
preloader