Trung tâm báo cháy GST 108A 08 kênh

5.850.000 6.350.000 

Trung tâm báo cháy GST 108A 08 kênh 4 mạch còi báo tập thể lập trình, 01 ngõ ra báo cháy, 01 ngõ ra báo lỗi, tích hợp bộ cấp nguồn sạc. Tủ trung tâm báo cháy thông thường GST108A được thiết kế theo tiêu chuẩn EN 54-2 1997+A1:2006 & EN 54-4 1997+A1:2002+A2:2006. Tương thích với máy dò thông thường GST, điểm gọi thủ công và máy phát âm thanh

preloader