Kệ đựng 3 bình chữa cháy, bình cứu hỏa

170.000 

Kệ đựng 3 bình chữa cháy là một thiết bị hữu ích để lưu trữ và sử dụng các bình chữa cháy trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn. Kệ đựng 3 bình chữa cháy có thể được gắn trên tường hoặc đặt trên sàn nhà

preloader